Etårig uddannelse i Løsningsfokuseret samtale

solution · 22. April 2020

EMPOWERMENT I PRAKSIS

 • Konstruktive samtaleprincipper som engagerer dig og dine klienter
 • Dialog som skaber håb og motivation
 • Fokus på ressourcer og kompetencer
 • Struktureret arbejde med forandringsprocesser
 • Opmærksomhed på det som fungerer i dit arbejde
 • Udvikling af egen praksis og kompetencer
 • Mere engageret og sjovere samarbejde

En ressourceorienteret og praksisnær uddannelse, som øger dit fokus på dine egne og dine klienters kompetencer. Uddannelsen giver dig nogle konkrete og konstruktive redskaber til:

 • Arbejde med forandringsprocesser
 • Motivationsarbejde
 • Samarbejde med voksne, familier, børn og unge 
 • Arbejde med udsatte børn og deres familier 
 • Løbende evaluering af effekten af samarbejdet
 • Ledelse af grupper
 • Facilitering af netværksmøder 
 • Konfliktløsning
 • Projektledelse / – udvikling
 • Arbejde med egne faglige og personlige mål
 • Fordybelse i Løsningsfokuseret praksis, Signs of Safety og Feedback Informed Treatment

Uddannelsen henvender sig til behandlere, rådgivere, undervisere og projektledere inden for det sociale og sundhedsmæssige område, som arbejder med f.eks. familie- eller misbrugsbehandling, psykiatri eller med undervisning. Den er en relevant efteruddannelse for socialrådgivere, socialformidlere, psykologer, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre som arbejder med mennesker i udvikling. 

Uddannelsen er en grunduddannelse i løsningsfokuseret, systemisk samtale, men samtidig en mulighed for fordybelse i Signs of Safety eller Feedback Informed Treatment.
Uddannelsen består af en undervisnings- og supervisionsgruppe med Mette Vesterhauge-Petersen og Henrik Vesterhauge-Petersen, SOLUTION samt seminarer og workshops med Scott Miller, USA, og Yasmin Ajmal, England samt Joke Wiggerink og Marieke Vogel, Signs of Safety International. 
I alt 133 timers undervisning.


TEORI OG PRAKSIS – MED FOKUS PÅ DET SOM FUNGERER
Det er uddannelsens mål, at du opnår såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde løsningsfokuseret med dine klienter – herunder at:

*    Du tilegner dig grundlæggende forståelse for løsningsfokuseret og systemisk tankegang

*    Du opnår kompetencer til at arbejde med den løsningsfokuserede samtale

*    Du får øget opmærksomhed på egne personlige og faglige ressourcer

*    Du får inspiration og hjælp til at implementere de metodiske ideer i dit arbejde.


ET RESPEKTFULDT OG ENGAGERENDE SAMARBEJDE
Den løsningsfokuserede model er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang til problemløsning, udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg fra Brief Family Therapy Center i Wisconsin, USA. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes ressourcer, selvstændigt formulerede mål og evne til at udvikle egne, unikke løsninger i rådgivningens fokus. 


Den løsningsfokuserede model er velegnet til arbejde med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor komplekse problemer vanskeliggør retning og udvikling i samarbejdet og i arbejdet med henviste, klienter, som ikke ser en mening med samarbejdet. Modellen er udviklet inden for rammerne af systemisk korttidsterapi med familier. I kraft af sin fleksibilitet er metoden blevet implementeret inden for en lang række områder som f.eks. socialt arbejde og sundhedsarbejde, arbejde med udsatte børn, unge og deres familier, børne- og voksenpsykiatri, misbrugsbehandling, personlig udvikling, undervisning, organisations- og lederudvikling m.m. Foruden at give dig nogle konkrete redskaber til udvikling af at konstruktivt og respektfuldt samarbejde med dine klienter, er metoden en tilgang til at udvikle et meningsfuldt og engagerende samarbejde med dine kolleger og samarbejdspartnere.

Uddannelsen er en mulighed for fordybelse i den løsningsfokuserede tilgang, Signs of Safety eller Feedback Informed Treatment. 

Den løsningsfokuserede samtale har fokus på:

 • Ressourcer frem for fejl og svagheder
 • Det som virker frem for det som er gået galt
 • Udvikling af den fremtid som klienten ønsker at leve, frem 
   for den fortid han ønsker at forlade 
 • Opstilling af konstruktive mål
 • Klientens egne idéer om vejen til forandring.

BREDDE OG DYBDE
Uddannelsen veksler mellem undervisning, metodetræning og supervision. Du vil således opnå såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde med den løsningsfokuserede tilgang. Undervisningen vil foregå på et hold med op til 18 deltagere, som mødes i alt 12 hverdage. Undervisningen foregår centralt i København.
Oplæg og træning varetages af Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen SOLUTION. Undervisningsformen vil veksle mellem gennemgang af teori, metodetræningsøvelser, samt supervision på eget arbejde, baseret på videooptagelser.


Undervisningsprogrammet indeholder bl.a.:
– Den løsningsfokuserede tilgangs grundlæggende principper

– Udvikling af et konstruktivt samarbejde med klienten

– Samtalens struktur

– Udvikling af mål for samarbejdet

– Inddragelse af klientens ressourcer og unikke håndteringsstrategier 

– Klient-feedback

– Løbende evaluering af samarbejdet.

Deltagerne på uddannelsen mødes i mindre studiegrupper mellem undervisningsgangene på holdet.

Som deltager på uddannelsen deltager du tillige i 4 ud af flg. seminarer:

 • Scott Miller, USA, International Center for Clinical Excellence. Feedback Informed Treatment – Kliniske og organisatoriske principper, som øger samarbejdet med klienten og resultatet af behandlingen.
 • Henrik Vesterhauge-Petersen. Fordybende kursus i arbejdet med Feedback Informed Treatment
 • Yasmin Ajmal, London. Løsningsfokuseret arbejde med børn og unge.

 • Henrik Vesterhauge-Petersen. Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier
 • Henrik Vesterhauge-Petersen. Løsningsfokuserede tilgange til organisering af netværksmøder, konferencer og familiesamtaler
 • Henrik Vesterhauge-Petersen. Veje til velbefindende – tag vare på dig selv i dit arbejde.

Undervisningen på seminarer med internationale undervisere foregår på let forståeligt engelsk. Seminarerne udbydes til andre interesserede deltagere og afholdes centralt i København. 


Ved uddannelsens afslutning afholdes individuel eksamen med udgangspunkt i præsentation af en videocase. Der udstedes kursusbevis efter deltagelse i min. 80% af undervisningstiden samt bestået eksamen.


TILMELDING OG PRIS
Prisen for deltagelse udgør kr. 26.000,- (+ moms) inklusiv frokost i forbindelse med undervisningen. Uddannelsesgebyret opkræves ved tilmelding, men kan forhandles betalt i rater. Du må endvidere påregne ca. 800,- kr. til køb af litteratur.
Det er en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at du har aktuelt er beskæftiget med rådgivnings- /behandlingsarbejde, undervisning, pædagogisk arbejde eller ledelsesopgaver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. 
Tilmelding sker ved fremsendelse af tilmeldingsskemaet. Du er endelig optaget når du har modtaget vores bekræftelse på din tilmelding samt indbetalt uddannelsesgebyret.


PROGRAM 2021 – Datoer er under planlægning

About Instructor

solution

8 Courses

Not Enrolled
This course is currently closed