Feedback Informed Treatment – E-læringskursus

Henrik · marts 4, 2021

Feedback Informed Treatment er en klientrettet, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten, familien som øger engagement og samarbejdet med klienten samt sikrer at klienten får den hjælp han behøver (også benævnt Client Directed Outcome Informed Treatment).


Tilgangen kan anvendes uafhængig af hvilken terapeutisk tilgang du benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi…) og den er anvendelig i samarbejdet med såvel klienter med alvorlige psykiske vanskeligheder, misbrug som i arbejdet med lettere problemer. Samtidig giver Feedback Informed Treatment dig mulighed for at tilpasse dit samarbejde med klienten til dennes ressourcer, behov og ”ide om forandring”. I undervisningen gives tillige ideer til organisering af arbejdet i institutionen, som ønsker at integrere klientens feedback i behandlingsplaner, organisering og kvalitetssikring.

Feedback Informed Treatment er baseret på, hvad forskningen peger på vil øge sandsynligheden for, at et samarbejde med en klient ender med at være til hjælp. To faktorer har afgørende betydning for dette: Dels at klienten oplever en god samarbejdsalliance til de professionelle, herunder føler sig hørt og inddraget i samarbejdet, og dels at indsatsen tidligt er klient til hjælp og skaber de nødvendige forandringer.

FIT har således to overordnede formål: 

  1. At skabe og fastholde klients engagement og deltagelse i samarbejdet, samt tidligt at identificere klienter, hvor samarbejdet ikke gør en forskel. 

  2. Sammen med klienten sikre at indsatsen justeres, sådan at klienten i sidste ende får den hjælp, han / hun har brug for. 

Evidensstudier af arbejdet med FIT har fundet, at tilgangen øger antallet af klienter, der oplever at have fået den hjælp, som de havde brug for, med 65%, ligesom tilgangen gengagerer klienten i et sådant omfang, at drop out reduceres med 50%.

Arbejdet med FIT tager udgangspunkt i to skemaer:

ORS-skemaet benyttes til regelmæssigt at evaluere, klientens oplevelse af fremskridt. 

SRS-skemaet anvendes til løbende feedback fra klienten i forhold til dennes oplevelse af behandlingsalliancen.

Fælles for begge skemaer er, at det tager kort tid at udfylde og administrere dem. Skemaerne er på den ene side et enkelt dokumentationsværktøj og på den anden side et engagerende redskab til dialog. Centralt i processen er udviklingen af en ”feedback-kultur”, der indebærer, at klienten opnår tryghed til at give de professionelle løbende feedback, og at de professionelle anvender denne feedback til at tilpasse samarbejdet til klienten.

Kursus Content

Introduktion til Feesback Informed Treatment
Arbejdet med Session Rating Scale (SRS)
Arbejdet med Outcome Rating Scale (ORS)

About Instructor

Henrik

8 Kurser

Not Enrolled
This course is currently closed

Kursus Includes

  • 6 Lektioner