KOM GODT FRA START MED EN LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE
Workshop med Evan George

Henrik · februar 4, 2022

Virtuelt kursus d. 24. – 25. april 2023

Vi er glade for at kunne tilbyde denne workshop med Evan George fra BRIEF i London. Evan og hans kolleger ved BRIEF har i mere end 30 år arbejdet med at udvikle og raffinere den løsningsfokuserede praksis og de er forfattere til adskillige af de mest solgte bøger om tilgangen. Bøgerne “Løsningsfokuseret Korttidsterapi” og “Coaching – en løsningsfokuseret tilgang” kan begge købes i en dansk oversættelse på Solutions Forlag.

Du kan deltage i workshoppen for at få en introduktion til den løsningsfokuserede samtale, og du kan deltage for at fordybe dig i arbejdet med at udvikle den terapeutiske kontrakt. Spørgsmålene “Hvad er dine bedste håb for vores samtale?” og “Hvordan vil du vide, at samtalen har været brugbar for dig?” fungerer både som en måde at starte samtalen på og til at skabe en ramme for enhver løsningsfokuseret proces. Spørgsmålene har fokus på at finde ud af, hvad klienten ønsker at opnå, og de bringer klienten i centrum af processen. Løsningsfokuserede samtaler er altid organiseret omkring de forandringer, som klienten ønsker at opnå med samarbejdet, og ikke på en professionel antagelse om, hvad klienten har brug for. Den løsningsfokuserede praksis tager udgangspunkt i at sørge for, at hvert spørgsmål, vi stiller, er relateret til det, som klienten ønsker.

Arbejdet med udvikling af den terapeutiske kontrakt betegnes oftest som det fælles projekt. Det fælles projekt er det udbytte, som klienten håber at opnå som følge af samarbejdet. Det, som vil være udtryk for, at det har været tiden værd. Fra et løsningsfokuseret perspektiv kan de fleste vanskelige samarbejdsrelationer eller relationer, som ikke skaber fremskridt, være udtryk for, at der mangler et fælles projekt. Forskning peger på, at såfremt klienten i konkrete, specifikke beskrivelser kan udtrykke, hvilke forandringer han eller hun ønsker som følge af samtalen, så syvdobles chancen for, at samarbejdes vil være til hjælp. Den professionelle kan til enhver tid vende tilbage til undersøgelse af dette: “Hvad kunne der komme ud af vores samarbejde, om vil fortælle dig, at det var en god idé at komme her i dag?”

Gennem oplæg, eksempler og metodetræning vil Evan George således præsentere den løsningsfokuserede praksis med et særligt fokus på samtalens indledende forhandling af et fælles projekt.

Workshoppen er relevant for alle, der er optaget af den løsningsfokuserede praksis, hvad enten du arbejder med børn, unge, voksne eller familier.

Undervisningen foregår virtuelt, og du skal være indstillet på at deltage aktivt i øvelser med andre deltagere i kurset i break out rooms i løbet af dagene.

Pris kr. 2500,- + moms.

Du er meget velkommen til at kontakt os med spørgsmål ved at sende en mail til:

Henrik Vesterhauge-Petersen

Mail: solution@solutionfocus.dk

 

 

About Instructor

Henrik

8 Kurser

Not Enrolled