Signs of Safety

solution · 21. April 2020
  • Hvordan skabe et konstruktivt samarbejde med familien i undersøgelsessager, hvor barnet har behov for særlig støtte?
  • Hvordan lave en ”balanceret risikobedømmelse”, som involverer såvel ”faresignalerne” som det, der fungerer i familien?  
  • Hvordan inddrage og bygge på familiens egne ressourcer og løsningsstrategier?  
  • Hvordan opstille konkrete og engagerende målsætninger for arbejdet med familien? 
  • Hvordan udtrykke bekymringerne for barnet i et sprog som engagerer familien og skaber samarbejde?


Kurset er relevant for alle professionelle, som arbejder med udsatte børn; sagsbehandlere, pædagoger og familiebehandlere i forvaltningen og i familiebehandlingsinstitutioner.
Signs of Safety giver dig en række redskaber til at skabe et konstruktivt samarbejde med familien og igangsætte forandringer, samtidig med at barnets og familiens behov for støtte undersøges. 
Med udgangspunkt i en løsningsfokuseret referenceramme udvikles samarbejdet med familien gennem fokus på familiens egne ideer til løsninger samt gennem opmærksomhed på, hvad familien allerede gør, som er konstruktivt. Resultatet er en undersøgelsesproces, som er respektfuld i forhold til familiens integritet og værdier, og som giver konstruktiv information til såvel familien som behandleren.
Undersøgelsen inkluderer således et fokus på familiens styrker og ressourcer med henblik på at lave en ”balanceret risikobedømmelse”. Målet er at sikre barnets trivsel og sikkerhed gennem samarbejde med forældrene og netværket. Målet er at udvikle en handleplan, som inddrager familiens egne løsningsstrategier og kompetencer.
Hvad behøver at ske, for at vi kan afslutte sagen? Kurset giver undersøgeren redskaber til at opstille egne mål i arbejdet med familien. Samtidig med at disse mål afstemmes familiens egne mål og gøres til konkrete og målbare succeskriterier for indsatsen.


På kurset præsenteres endvidere en række ideer, færdigheder og tilgange til udvikling af omhyggelige og holdbare sikkerhedsplaner for barnet, som tager hånd om bekymringerne samtidig med at barnet bliver i hjemmet, hjemgives eller ved samkvem.

Kurset vil veksle mellem korte oplæg og øvelser, hvor arbejdes med deltagernes egne cases.  Med udgangspunkt i konkrete sager arbejdes Signs of Safety processen trin for trin igennem; fra udvikling af bekrymringsgrundlaget i sagen, til formulering af sikkerhedsmål og undersøgelse af forældrenes handlinger som bidrager til sikkerhed og trivsel.


Signs of Safety er udviklet til arbejde med udsatte børn og deres familier, men modellen er et brugbart værktøj i alle sager, hvor der arbejdes med komplekse vanskeligheder og myndighedsudøvelse, ligesom den er et meget konstruktivt værktøj til refleksion og status i forbindelse med netværksmøder og behandlingskonferencer. Læs mere og Signs of Safety her

Henrik Vesterhauge-Petersen er certificeret Signs of safety-underviser og medforfatter på bogen Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier (Hans Reitzels Forlag, 2013)

About Instructor

solution

8 Courses

Not Enrolled
This course is currently closed