COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

SIGNS OF SAFETY

Dato: nov. 23, 2020, 10 a.m.

Fordybende workshop om arbejdet med sikkerhedsplaner med Joke Wiggerink,  Executive Director og Marieke Vogel, Signs of Safety International

PGA COVID-19 SITUATIONEN ER SEMINARET UDSAT - KONTAKT OS FOR NÆRMERE INFORMATION 

Udvikling af sikkerhedsplaner er den vigtigste og sværeste del af arbejdet med udsatte børn og unge og deres familier. Det kan være svært nok for de professionelle at blive enige om, hvilke bekymringer, der er for barnet, og hvilke forandringer, de har brug for at se for at vurdere, at der er tilstrækkelig trivsel og sikkerhed for barnet / den unge. At sikre, at familien forstår, hvilke forandringer, de professionelle ønsker, er den næste udfordring. Når dette grundlag er etableret, begynder den svære del af arbejdet; der skal igangsættes en fælles, struktureret udviklingsproces, hvor familien i samarbejde med deres netværk viser, at de kan skabe trivsel og sikkerhed for barnet over tid.

På dette fordybende kursus vil underviserne præsentere en struktureret og detaljeret proces med de elementer og trin, som processen indebærer med henblik på at udvikle løsninger, som gør en forskel for barnet og familien og løser de forhold, som giver anledning til bekymring for barnet. Arbejdet med sikkerhedsplaner indebærer:

 • De professionelles forberedelse
 • Formulering af bekymringsudsagn, sikkerhedsmål og skalaspørgsmål
 • Opnåelse af enighed og en fælles forståelse med familien om formålet med sikkerhedsplanen
 • Orientere familien om rammen for arbejdet med sikkerhedsplanen
 • Inddragelse af barnet ved at bruge børneredskaberne
 • Udarbejdelse af en forklaring til barnet med Ord og Billeder redskabet
 • Opbygning af et netværk omkring barnet og familien
 • Udvikling af en sikkerhedsplan sammen med forældrene og deres netværk
 • En trin for trin proces, hvor de professionelle faciliterer familiens og netværkets arbejde med at udvikle planer, der skaber trivsel og sikkerhed for barnet
 • Regelmæssige opfølgningsmøder
 • Løbende evaluering og justering
 • Formulering af kriterier for sagens afslutning.

Programmet på workshoppen vil veksle mellem oplæg, case eksempler og metodetræningsøvelser i mindre grupper, hvor deltagerne arbejder med sikkerhedsplanlægningsprocessen med udgangspunkt i egne sager.

Workshoppen foregår på engelsk.

Relevant litteratur: 'Signs of Safety - Arbejdet med udsatte børn og unge' af Andrew Turnell, Mette Vesterhauge-Petersen og Henrik Vesterhauge-Petersen, Hans Reitzels Forlag, 2013

Workshoppen afholdes centralt i København d.23. - 27. november 2020