COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

Dato: sept. 9, 2021, 9 a.m.

VEJE TIL VELBEFINDENDE

KURSUS MED HENRIK VESTERHAUGE-PETERSEN, SOLUTION

D. 9. - 10. september 2021

2 dages ”recovery retreat” med primært fokus på dit velbefindende og på hvad som nærer dig i dit liv og i dit arbejde. Hvad enten du er terapeut, behandler, rådgiver eller beskriver din rolle som noget 4. så vil du sikkert være enig i at du er ”professionel håbgiver”: Du ønsker at dine klienter forlader samarbejdet med et større håb om sine muligheder og en større tro på at kunne håndtere sin situation end da I startede samarbejdet. I denne rolle som ”det vikarierende håb” er det vigtigt at du løbende arbejder på at bevare dit eget håb i dit arbejde; håb for den enkelte klients muligheder, ligesom det er vigtigt at du tager vare på dig selv og organiserer dit liv og dit arbejde på en meningsfuld og tilfredsstillende måde.

Kurset vil give dig en række redskaber som er til hjælp til varetagelse af omsorg for dig selv, ligesom de håbgivende ideer og tilgange kan videregives dine klienter når det er sværest og de er tæt på at give op.

Kurset vil således give dig:

  • Et skærpet fokus på hvad som motiverer og driver dig i dit arbejde
  • Opmærksomhed på hvad som nærer dig og hvordan du tager vare på dig selv i dit liv uden for arbejdet
  • Ideer til udvikling af håb, når samarbejdet med klienten er sværest
  • Løsningsfokuserede tilgange til håndtering af modgang og kriser 
  • Håndteringsstrategier, såvel de som du udvikler sammen med klienten som ideer fra løsningsfokuseret praksis, hypnosetradition, Recovery, meditation og Autogenic Training.
  • Små Milton Ericsson-baserede øvelser som du enkelt kan integrere i dagligdagen og som bidrager til ro og nærvær – øvelser som du let kan videregive dine klienter når det er sværest


Kurset vil veksle mellem oplæg og øvelser, hvor du arbejder med ideerne i forhold til din egen håndtering af dit liv og dit arbejde, ligesom du vil blive præsenteret for en række måder at organisere recovery-understøttende arbejde, herunder Solutions kursus Recovery-Plan.

Kurset afholdes centralt i København d. 9. - 10. september 2021