Words and Pictures – DVD

Specs

Category:

Description

af Dr. Andrew Turnell, Resolutions consultancy

På DVD´en præsenterer Andrew Turnell Ord og Billeder – en tilgang til arbejdet med børnene i sager med overgreb.

Børn og unge, hvis familier modtager hjælp, giver ofte udtryk for at de ikke oplever at have nogen indflydelse på de beslutninger som træffes i deres liv og at de ofte ikke forstår hvad meningen er med beslutningerne. Arbejdet med Ord og Billeder har til formål at udvikle aldersrelevante forklaringer i forhold til såvel hvad der sker i familien, og hvad det er for nogle problemer der gør det nødvendigt at ændre barnets og familiens hverdag.

Arbejdet med Ord og Billeder bliver et “historisk dokument”, som barnet og familien kan trække på i fremtiden og som samtidig udgør et grundlag for involvering af barnet, hvad enten det bor i familien eller er anbragt.

På DVD´en gennemgår Andrew Turnell:

  • Hvordan de centrale personer i barnets liv, såvel familien som de professionelle, kan samarbejde om udvikling af en Ord og Billede-forklaring til barnet
  • Hvordan hvordan forklaringen kan præsenteres for barnet og hvordan det kan involveres i det videre arbejde med dokumentet
  • Caseeksempler med seksuelle overgreb, vold og svigt.