Lesson 1, Topic 1
In Progress

Hvis det ikke virker – gør noget andet!

Henrik April 22, 2021

Litteraturen om at tilføje styrkeperspektivet til handlingsniveauet omfatter filosofi, principper for handlemåde og generelle områder for at udforske mulige styrker. Imidlertid mangler tydeligvis specifikke interview spørgsmål, som behandleren kan benytte for at få klientens styrker frem i lyset.