Mette Vesterhauge-Petersen

Tlf 60215953

Mail [email protected]

Mette har 29 års erfaring med socialt arbejde og terapi, bl.a. i behandlingspsykiatrien. Siden 2001 har hun arbejdet som selvstændig konsulent, underviser og supervisor i familiebehandling og myndighedsarbejde i en lang række kommuner i Danmark, Sverige og Norge. Mette er uddannet underviser og supervisor i den løsningsfokuserede tilgang af metodens udviklere Steve de Shazer og Insoo Kim Berg, endvidere uddannet og certificeret underviser i Signs of Safety af Signs of Safety-tilgangens udvikler Andrew Turnell samt i Feedback Informed Treatment ved International Center for Clinical Excellence v. Scott Miller

Mette har været fagkonsulent på stort set alle danske bøger om løsningsfokuseret praksis og var i 2013 medforfatter på bogen Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier (Hans Reitzels Forlag, 2013). Mette har endvidere været medoversætter på løsningsfokuserede titler ved Solutions eget forlag.

Henrik Vesterhauge-Petersen

Tlf 23837557

Mail [email protected]

Henrik har 15 års erfaring som leder af, samt behandler, ved privat behandlingstilbud for unge med psykosociale vanskeligheder, hvor der blev arbejdet med løsningsfokuseret praksis. Siden 1999 har han arbejdet som konsulent, underviser og supervisor i familiebehandling og myndighedsarbejde i en lang række kommuner i Danmark, Sverige og Norge. Henrik er uddannet underviser og supervisor i den løsningsfokuserede tilgang af metodens udviklere Steve de Shazer og Insoo Kim Berg, endvidere uddannet og certificeret underviser i Signs of Safety af Signs of Safety-tilgangen v. Andrew Turnell samt i Feedback Informed Treatment ved International Center for Clinical Excellence v. Scott Miller.

Henrik har været fagkonsulent på stort set alle danske bøger om løsningsfokuseret praksis, var i 2013 medforfatter på bogen Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier (Hans Reitzels Forlag, 2013) og har været medoversætter på løsningsfokuserede titler ved Solutions eget forlag.

Solution har siden 1999 uddannet og superviseret professionelle inden for en bred kreds af institutioner og områder. Hvis du ønsker at høre, hvordan andre inden for dit arbejdsområde har implementeret den løsningsfokuserede praksis, Feedback Informed Treatment eller Signs of Safety  i deres arbejde, formidler vi gerne kontakt. Hidtil har blandt andet følgende institutioner benyttet uddannelsen eller afholdt et internt kursusforløb:

Akutinstitutionen Kløvermarken

AlfaRehab 

Alkoholenheden København

AKB-København

Allégården, Frederiksberg

Behandlingscenter Tjele / Orelund

Bofunktionerne, Københavns kommune

Børne- og ungeteamet, Roskilde kommune

Allerød kommune, Familieafdelingen

Augustenborg sygehus, ungdomspsykiatrisk afdeling

Ballerup kommune, Misbrugscenteret

Ballerup Kommune, Børne-og ungerådgivningen

Banebryderne, Faxe Kommune

Basen, København

Billund kommune, familieafdelingen

Bofællesskabet Valhalla

Boligkontoret Danmark

Børns Vilkår

Børnevægtcentret, Københavns kommune

Cafe Karens Køkken og Have

Center for Mestring, Aarhus Kommune

Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Aarhus Kommune

Center for Social Udvikling

Dag- og Døgncentret

Dagbehandlingscentret Roskilde SKP

Dannerhuset

Danners Børn

Dansk Videnscenter for Stammen

Den Korte Snor, København

Det Grønne Jobhus, Kgs Enghave

Distrikscenter Vestre / København

Drop Ud

DSB

Egmontgården

Enghaven, Dag- og Døgncentret

Etnisk Rådgivningscenter Norr

Exitprogrammet, Københavns kommune

Fagsekretariat Sundhed, Vordingborg

Familiebehandlingsinstitutionen Ullerødskolen

Familiehuset / Farum

Familieenheten/ Landskrona

Familiehusene, Karlslunde

Familiehuset – Skanderborg kommune

Familien i centrum, Københavns kommune 

Familievinklen, KABS, Glostrup kommune

Familieværket – Syddjurs kommune

Familieværkstedet i Brabrand

Farum kommune, familieafdelingen

Faxe Kommune, Børn og Unge afdelingen

Foreningen Grønlandske Børn

Forsäkringskassan, Sverige

Forstædernes Uddannelses Center ApS

Frederiksberg kommune, Familieafdelingen

Fredriksberg kommunes Rådgivningscenter

Frederiksborg Amt, Misbrugscentret

Frederiksholm Akutinstitution

Frederikshøj – skole og dagbehandling

Fyns Amt, Familieafdelingen

Fyns Amt, Misbrugscentret

Fælles Ansvar II – København

Følstruphusene, Hillerød

F86, Frederiksberg Kommune

Gentofte kommune, revalideringsafdelingen

Gladsaxe kommune – Boligsociale enhed

Godhavn behandlingsinstitution

Grennessminde Dagskole, Birkerød

Greve kommune, familieafdelingen

Greve Familieværksted

Greve Kommunes Sundhedspleje

Gribskov kommune, Familieafdelingen

Græsted kommune, socialforvaltningen

Halsnæs kommune – Familie- og voksenstøtte

Halsnæs kommune – Jobcenteret

Halsnæs kommune – PPR

Halsnæs kommune – Sundhedsafdelingen

Handicapcenter, København

Helsinge kommune, arbejdsmarkedsafd.

Helsingør kommune, Psykiatri og handicap

Helsingør Rusmiddelcanter

Herberget Porten, Helsingør Kommune

Herlev kommune, socialpsykiatrien

Herning komme, Børn og Forebyggelse

Herning kommune, Sikkerhedsplansenheden

Hillerød kommune, arbejdsmarkedsafdelingen

Hjortholm

Hjørring kommune – Familieafdelingen

Holbæk kommune – Børneindsatsen

Holbæk kommune – Handicap og psykiatri

Horsens Krisecenter

Holbæk kommune, PPR

Høje Taastrup kommune, familieafsnittet

Hvidovre kommune, arbejdsmarkeds- og familieafdeling

Hvidovre kommune, Socialpsykiatrien

Ibs Mølle

I gang igen, Vesterbro

Ikast-Brande Kommune, Børne- og familierådgivningen

Indre Nørrebro Bydel, socialforvaltningen

Integrationsenheten, Malmø

Jammerbugt kommune, Børne og familierådgivningen

Jobhuset, Albertslund Kommune

Jobcenter Århus – Samsø

Jobnord, Helsinge

Jobvinklen, KABS

Kagshuset, Herlev

Karlebo kommune / Familiecentret

Kerteminde kommune, Familieafdelingen

Klar Kurs, Helsinge kommune

Kolding Familiecenter

Kolding kommune – sundhedsplejen

Kommunikationscentret, Frederiksborg amt

Kongens Enghave Bydel

Kongevejsskolen

Kongsdal

Kontakten, Allerød kommune

Korsør kommune, arbejdsmarkedsafdelingen

København Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere

Københavns kommune, social- ogSundhedsforvaltningen

Københavns Universitet

Køge Familiecenter

Lindevangen, Frederiksberg

Logonoos

Lolland kommune – Børn og Familie

Lolland kommune – Familiecenter Toftegård

Lænkeambulatorierne i Danmark

Lærkehøj, Frederiksberg

Mamma Mia

Malmø kommune, socialforvaltningen

Moesgård APS

Move 1

Mændenes Hjem, København

Nordhuset, Holbæk

NOKIA, HR afdeling

NOVAVI

Novo Nordisk – HR afd

Næstved kommune, Familieafdelingen

OASIS

Odsherred Kommune, Center for Børn og Familie

Områdeinstitutionen Dyrehaven, Kerteminde

Opholdsstedet Sæterhuset

Parkvænget, Glostrup kommune

Pigegruppen, Københavns kommune

Porten, Hvidovre kommune

PRO / Århus Amt

PPR, Greve Kommune

PPR, Nyborg

Produktionshøjskolen i Brøndby

Projekt BRUS – Børn og unge i rusmiddelfamilier

Projekt Drivhuset

Projekt Springbræt

Projekt Styrket Indsats – Syddjurs kommune

Randers kommune, familieafdelingen

Randers kommune, Ungebasen

Rebild kommune, Center for familie og handicap

Refleks

Region Nordjylland, Psykiatrien

Rekonvalescenthjemmet Lysglimt

Revacentret København

Revahuset, Odense kommune

Reva Holbæk

Revalideringsinstitutionen Trollesbro

Rigshospitalet

Ringe kommune, Familieafsnittet

Ringsted kommune – Arbejdsmarkedscenter

Ringsted kommune, Familieafdelingen

Ringsted kommune – Kompetenceenheden

Ringsted kommune, PPR

Ringsted kommune, Socialpsykiatrien

Roskilde kommune, Projekt VIA

Roskilde kommune, Socialpsykiatrien

Roskilde Amts Misbrugscenter

Roskilde Bomi

Rudersdal kommune, Psykiatri og Handicap

Rudersdal kommune, Rascenter

Røde Kors Asylcenter Jelling

Rødovre kommune, Børne- Familieafdelingen

Rådgivningscenter København, Behandlingsenhed Indre

Simrishamn kommun

Rådgivningscenter Vest, København

Sareptas, Norge

Servicebutikken, Københavns kommune

SIRI – Modelprojekt for traumatiserede flygtninge og asyalansøgere

Skole og Forældre

Skanderborg kommune – Børn og unge

Skolen på Slotsvænget

SK-Reflekt

Slagelse kommune

Socialcenter København, Kvalitets- og udviklingsenheden

Socialkonsulenterne Aps

Socialpsykiatrisk center, København

Solbakken – skole og dagbehandling

Solliden børnehjem

Soranahus

Spydspidsen, København

Stofrådgivningen, Lænken

Storstrøms Amts Misbrugscenter

Støtte- og aktivitetscentret Ballerup

Svendborg kommune, Familie, Børn og Unge

Koordinationsudvalget i Vestsjællands Amt

Stjernevang

Storstrøms Amt, alkoholrådgivningen

Sundhed for Børn og Unge, Holbæk Kommune

Sundhedssekretariatet, Vordingborg komune

Syddjurs kommune, Socialpsykiatrien

Svendborg kommune, Misbrugscentret

Sæterhuset

Team for Æresrelaterede Konflikter, Aarhus Kommune

Tønsberg kommune, Norge

Ulvedalskolen, Silkeborg

Ungerådgivningen /Socialcentret Ryvang

Ung og Aktiv

UngRevers

UNIKON

Vagum, Færøerne, Børne- og ungeafdeligen

Valhalla

Væksthuset

Vejen kommune, Børn og Familieafdelingen

Vejle Amts Børnerådgivning

Vejle Amts Sociale Udviklingscenter

Vejviseren

Vestsjællands Amts Misbrugscenter

Viborg kommunes ungeteam

Vilde Læreprocesser

Værløse kommune, arbejdsmarkedsafsnittet

Vordingborg kommune, Familieafdelingen

Vordingborg kommune, Misbrugscentret

Voss kommune, Barnevernet

Væksthuset

Værestedet Klubben, Helsingør

Ung og aktiv

Ølstykke PPR / skolevæsen

Østre Gasværk

Aarhus kommune, Børnecentret

Aarhus kommune, Center for misbrugsbehandling

Aarhus kommune, Projekthuset

X-felt/ Københavns kommune

Aalborg kommune, Familieafdelingen

Aalborg kommune, Fremdrift