SUPERVISION

SOLUTION har siden 1999 haft glæden af at supervisere praktikere inden for forskellige kontekster som for eksempel familiebehandling, rusmiddelbehandling, arbejdet med ledige, sundhedsarbejde, socialpsykiatri, pædagogisk arbejde, myndighedsarbejde med udsatte børn, børneovervægt, rygestop, psykiatri, hjemløse samt opholdssteder for børn, unge og voksne.

Formålet med supervisionen kan både være at understøtte arbejdet med den enkelte klient eller familie, og det kan være med henblik på at understøtte arbejdet med at implementere den løsningsfokuseret praksis, Signs of Safety eller Feedback Informed Treatment i organisationen.

Det er vores erfaring, at et kursus i Løsningsfokuseret samtale, Signs of Safety eller Feedback Informed Treatment med god effekt kan følges op af en periode med supervision af såvel arbejdet med tilgangen som med sparring i forhold til til implementering af den ny praksis i organistionen. I den forbindelse tilbyder vi tillige sparring og konsultationer med ledelse og styregrupper i implementeringsprocessen – se evt. også vores kommende implementeringskursus.

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan være jer til hjælp.