ENGAGERENDE NETVÆRKSMØDER
WORKSHOP MED HENRIK VESTERHAUGE-PETERSEN

Henrik · March 4, 2021

Dette kursus er for dig, som ønsker redskaber til at facilitere konstruktive netværksmøder med klienter og familier.

Kurset giver dig konkrete redskaber til rollen som møde-facilitator:

·       Kom godt fra start: Undersøgelse og fastholdelse af mødets formål samt opstilling af målsætninger for mødet, som engagerer klienten / familien, og som relaterer sig til din opgave i sagen

·       Få alle med: Hvordan sikre, at alle får taletid, og at klientens / familiens ressourcer og løsningsstrategier inddrages

·       Bevar neutraliteten: Orkestrering af mange samtidige forståelser af, hvad der er problemet og hvad der vil være en løsning

·       Bevar styringen: Hvordan få og fastholde mandatet til at lede mødet

·       Hold kursen: Fastholdelse af fokus på forandringer, herunder såvel klientens / familiens som de professionelles bidrag til disse

·       Skift kurs: Netværksmødet som rammen for en løbende evaluering af samarbejdet og for udvikling af nye ideer, når samarbejdet ikke er til hjælp.

Undervisningen vil inddrage principper fra den Løsningsfokuserede praksis, Signs of Safety, Anticipation Dialogues / Åbne dialoger samt Feedback Informed Treatment.

Indholdet vil veksle mellem oplæg og metodetræning, som tager udgangspunkt i deltagernes egne sager og arbejds-kontekster. Anbefalet litteratur: Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier af Turnell og Vesterhauge-Petersen, Hans Reitzel 2013 samt Løsningsfokuseret Korttidsterapi – 100 pointer og teknikker, Ratner, George og Iveson. Solutions Forlag 2019.

Underviser: Henrik Vesterhauge-Petersen, Solution

Pris: kr. 3000,- + moms

Sted: Holte d. 24. – 25.10.24

About Instructor

Henrik

5 Courses

Not Enrolled