FEEDBACK INFORMED TREATMENT

MOD EN PRAKSISBASERET EVIDENS

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret praksis, baseret på forskning i behandlingseffekt. De to væsentligste faktorer, som forskningen peger på kan forudsige effekt af et samarbejde, er styrken af den terapeutiske alliance, som den opleves af klienten, og klientens oplevelse af en tidlig effekt af samarbejdet. Da forskningen tillige peger på, at vi ingen mulighed har for at vide, hvilken tilgang der vil være den bedste i samarbejdet med klienten, er FIT et redskab til løbende at afstemme og tilpasse samarbejdet, baseret på klientens feedback. FIT er således ikke i sig selv en metode, men en tilgang til, på tværs af terapeutiske tilgange, at identificere og justere samarbejdsrelationer, som ikke er klienten til hjælp, baseret på en løbende monitorering af klientens oplevelse af alliancen og effekten.

FIT har således to overordnede formål:

  1. At skabe og fastholde klientens engagement og deltagelse i samarbejdet, samt tidligt at identificere klienter, der oplever, at samarbejdet ikke gør en forskel.

  2. At sikre, at indsatsen justeres i samarbejde med klienten, sådan at klienten får den hjælp, som han / hun har brug for.

Evidensstudier af arbejdet med FIT har fundet, at tilgangen øger antallet af klienter, der oplever at have fået den hjælp, som de havde brug for, med 65%, ligesom tilgangen genengagerer klienten i et sådant omfang, at drop out reduceres med 50%.

Arbejdet med FIT tager udgangspunkt i to skemaer:

ORS-skemaet benyttes til regelmæssigt at evaluere, om klienten oplever samarbejdet til hjælp.

SRS-skemaet anvendes af den professionelle til løbende at afstemme samarbejdet gennem en løbende feedback fra klienten i forhold til dennes oplevelse af relationen / den terapeutiske alliance.

Fælles for begge skemaer er, at det tager kort tid at udfylde og administrere dem. Skemaerne er på den ene side et enkelt dokumentationsværktøj, og på den anden side et engagerende redskab til en dialog med klienten.

Centralt i processen er udviklingen af en ”feedback-kultur”, som indebærer, at klienten oplever en tryghed i forhold til at give den professionelle løbende feedback, og at de professionelle anvender denne feedback til at tilpasse samarbejdet med klienten.