SIGNS OF SAFETY

ET PARTNERSKAB OM FORANDRING

Signs of Safety er en innovativ og ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på den løsningsfokuserede praksis. Det er en tilgang til at arbejde helhedsorienteret og systematisk i vanskelige børne- og familiesager, hvis hovedformål er til enhver tid at skabe sikkerhed for barnet og bidrage til, at de professionelle, på trods af sagens kompleksitet, bevarer barnet i centrum og sikrer, at det får den hjælp, det har brug for.

Signs of Safety-tilgangens formål er at skabe et konstruktivt samarbejde med familien og igangsætte forandringer, samtidig med at barnets og familiens behov for støtte undersøges. Med udgangspunkt i en løsningsfokuseret referenceramme udvikles samarbejdet med familien gennem fokus på familiens egne ideer til løsninger samt gennem opmærksomhed på, hvad familien allerede gør, som er konstruktivt. Resultatet er en undersøgelsesproces, som er respektfuld i forhold til familiens integritet og værdier, og som giver konstruktiv information til såvel familien som behandleren.

Undersøgelsen inkluderer således et fokus på familiens styrker og ressourcer med henblik på at lave en ”balanceret risikobedømmelse”. Målet er at sikre barnets trivsel og sikkerhed gennem samarbejde med forældrene og netværket samt at udvikle et samarbejde, som inddrager familiens egne løsningsstrategier og kompetencer.

Signs of Safety kan anvendes, fra sagen startes op, og til den afsluttes, og de professionelle kan gøre brug af den i alle faserne af arbejdet med sagen. Dette gælder, uanset om de arbejder med myndighedsudøvelse eller familiebehandling.

ARBEJDET MED SIKKERHEDSPLANER

Et stigende antal kommuner arbejder  med sikkerhedsplaner, en struktureret tilgang til netværksinddragelse og udvikling af sikkerhed for barnet. Sikkerhedsplansprocessen giver familien og dens netværk en mulighed for at vise, at de kan skabe den nødvendige sikkerhed for barnet, og løse de forhold, som giver anledning til bekymringerne for barnet.  Arbejdet med processen giver samtidig forvaltningen konkret information om familiens og netværkets kapacitet og muligheder for at skabe sikkerhed for barnet.

Centralt i processen er beskrivelsen af et bekymringsgrundlag og tilhørende sikkerhedsmål, som arbejdet kan organiseres omkring.

Selve arbejdet med udvikling af sikkerhedsplaner har således  til formål at skabe en målrettet, struktureret og kontrolleret proces, hvor det er formuleret tydeligt overfor forældrene, hvilke bekymringer der er for barnet, og hvilke krav om forandring, der stilles til forældrene. Indenfor rammerne heraf får forældrene – med støtte og vejledning fra de professionelle og personer fra deres egen netværk – en reel mulighed for at skabe de nødvendige forandringer. Arbejdet med sikkerhedsplaner forudsætter således, at de professionelle er tydelige og styrende af processen med en kombination af krav og dialog.

Som den hidtil eneste organisation i Danmark er Solution, af tilgangens udvikler, Andrew Turnell,  certificeret til undervisning i Signs of Safety.

Læs mere om Signs of Safety i vores bog Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier (Hans Reitzels Forlag 2013). Bogen kan købes her.