SIGNS OF SAFETY

Signs of Safety er en innovativ og ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på den løsningsfokuserede korttidsterapeutiske tradition. Det er en metode til at arbejde helhedsorienteret og systematisk i vanskelige børne- og familiesager, hvis hovedformål er til enhver tid at skabe sikkerhed for barnet og bidrage til, at de professionelle, på trods af sagens kompleksitet, bevarer barnet i centrum og sikrer, at det får den hjælp, det har brug for.

Signs of Safety-tilgangens formål er at skabe et konstruktivt samarbejde med familien og igangsætte forandringer, samtidig med at barnets og familiens behov for støtte undersøges. Med udgangspunkt i en løsningsfokuseret referenceramme udvikles samarbejdet med familien gennem fokus på familiens egne ideer til løsninger samt gennem opmærksomhed på, hvad familien allerede gør, som er konstruktivt. Resultatet er en undersøgelsesproces, som er respektfuld i forhold til familiens integritet og værdier, og som giver konstruktiv information til såvel familien som behandleren.

Undersøgelsen inkluderer således et fokus på familiens styrker og ressourcer med henblik på at lave en ”balanceret risikobedømmelse”. Målet er at sikre barnets trivsel og sikkerhed gennem samarbejde med forældrene og netværket samt at udvikle et samarbejde, som inddrager familiens egne løsningsstrategier og kompetencer.

Signs of Safety kan anvendes, fra sagen startes op, og til den afsluttes, og de professionelle kan gøre brug af den i alle faserne af arbejdet med sagen. Dette gælder, uanset om de arbejder med myndighedsudøvelse eller familiebehandling.

Et stigende antal Signs of Safety praktikere arbejder tillige med sikkerhedsplaner. Udvikling af sikkerhedsplaner er den sværeste del af arbejdet med udsatte børn og unge. Udgangspunktet for at lave en holdbar sikkerhedsplan er, at de professionelle definerer, hvilke bekymringer, der er for barnet, og hvad de har brug for at se for at vurdere, at der er tilstrækkelig sikkerhed for barnet. Dette skal formidles på en måde, som alle i familien forstår. Disse krav udgør grundlaget for etablering af et samarbejde med familien og dens netværk om udvikling af sikkerhed for barnet. En sikkerhedsplan er familiens og netværkets specifikke regler, aftaler og planer for, hvordan de vil løse de forhold, der giver anledning til bekymring for barnet, samt for hvordan de vil skabe sikkerhed for barnet.