Christopher Schmitz

Som leder, krævede det ingen overtalelse, at få medarbejderne til at arbejde løsningsfokuseret – det var bare at præsentere metoden ved at give Solution ordet til et møde. De valgte det selv fordi metoden og den måde det blev præsenteret på, talte direkte til dem. Undervisningsseancerne virkede som ”tankstationer”, hvor medarbejderne blev ”tanket op” rent fagligt. Her blev konkrete udfordringer omsat til konkrete bud på mulige løsninger. Således blev medarbejderne mødt i deres aktuelle udfordringer, og jeg er sikker på, at det gjorde den afgørende forskel, for det glimrende arbejde de leverede. I en tid præget af stor strukturel usikkerhed, var undervisningen med til at give en tiltrængt faglig struktur og arbejdsmetode. Undervisningen gav på den måde institutionen ”en måde at gå fremad på”, og dermed en måde, at forholde sig til usikkerheden på.