Tina Persson

Tak for et langt og rigtigt spændende undervisningsforløb i løsningsfokuseret terapi, Signs of Safety og Client Directed Outcone Informed Treatment, hvor det har været givende at have den samme underviser og hele den samlede personalegruppe på et forløb. Du har en god energi og tilgang til undervisningen, der understøttes af din meget grundige viden om tingene som du underviser i. Vores medarbejdere har følt sig mødt og løftet – tak for det!!!