Dorrit Guttman

Vi har i Sundhedssekretariatet i Vordingborg Kommune ved flere lejligheder benyttet os af undervisning og supervision fra Solution. Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med Henrik og Mette Vesterhauge-Petersen, som med høj professionalisme og stort engagement har indført vores medarbejdere i den løsningsfokuserede verden. Mødet med den løsningfokuserede metode har været et vendepunkt for hele organisationen, som vi idag ikke ville være foruden! Solution har guidet og inspireret os på en række forskellige sundhedsfaglige områder fra overvægtsbehandling til alkoholsamtaler. De har hver gang formået at tilpasse undervisning og supervision til den konkrete kontekst. Solution har gennem alle vores samarbejder været særdeles velforberedte og udvist stor omhu mht. afstemning af forventninger til ydelsen. Det har betydet, at vi hver gang har oplevet at “få fuld valuta for pengene”. Ikke bare her og nu men som en langsigtet og meget brugbar investering