Jesper Blådal-Hansen

Solution har været en konstruktiv og engageret samarbejdspartner gennem 4 års kommunalt udviklingsarbejde. Solution har gennem en fleksibel og imødekommende undervisningsform, med stor succes formået at implementere det ’Løsningsfokuserede’ tankegods og de løsningsfokuserede værktøjer indenfor et af de mest sammensatte og komplekse sociale fagområder. Solutionen har således medvirket til, at der gennem udviklingsperioden er blevet skabt nye værdier og indført nye metoder indenfor et fagområde, hvor mere end 40 institutioner og hen ved 400 medarbejdere arbejder for at skabe øget livskvalitet og socialt medborgerskab for psykisk syge, misbrugere og hjemløse i København.