Hanne Mølholm

På Solutions etårige uddannelse i den løsningsfokuserede metode er der en god balance mellem teori og praksis, ved at teorien omsættes til praksis ved hjælp af øvelser, som gør metoderne meget brugbare i praksis. Jeg synes rigtig godt om jeres anerkendende og respektfulde tilgang til kursusdeltagerne. Det er meget brugbart at I bruger eksempler fra vores praksis, så undervisningen bliver lettere forståelig. Jeg synes godt om at I i jeres undervisning også bruger eksempler fra jeres samtaler med klienter. Jeg synes det er med til at synliggøre betydningen af detaljerne i metoden. I mit arbejde føler flere familier sig bedre hjulpet. Jeg har fået mere fokus på det som virker i familierne og dermed mere fokus på ressourcerne, frem for begrænsningerne der er i familien. Jeg er blevet bedre til at spørge ind til de små detaljer og tilgangen til familierne er mere anerkendende.