Kathrine Hølund Andersen, Udviklingskonsulent, Familiefagligt Udviklingscenter, Randers Kommune

Vi har på familieområdet i Randers Kommune haft et tæt samarbejde med Solution, i forbindelse med et tværgående kompetenceudviklingsforløb indenfor Signs of Safety og Den løsningsfokuserede tilgang. Solution har varetaget introduktion af metoderne for alle medarbejdere og ledere i organisationen samtidig med at de har varetaget et 1 års undervisningsforløb af 20 udvalgte nøglepersoner. Vi har oplevet Solutions undervisning som værende grundig, velovervejet og særdeles relevant i forhold til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen har vist et stort engagement og har gennem hele forløbet fungeret som konstruktive samarbejdspartnere. Vi oplever at samarbejdet med Solution har givet os et solidt fagligt fundament, at udvikle videre på i implementeringen på tværs af organisationen.