Lise Qvistgaard

I mit daglige arbejde i Rådgivningen giver de løsningsfokuserede tanker god mening. Det er typisk engangssamtaler og det passer rigtig godt til metoden. Jeg er blevet meget opmærksom på at udforske de positive undtagelser, der praktisk talt altid findes – også i svære livssituationer. Jeg synes, det meget ofte bringer ny energi og håb ind i samtalerne, og det er et godt udgangspunkt for forandring. Det var på uddannelsen meget brugbart at veksle mellem teoretiske input og så deltage i supervision af egne og andres samtaler. Undervisningsformen er meget tro mod den systemiske tankegang. Der fokuseres på det, som går godt og på at styrke det, som allerede fungerer. Der er meget fokus på praksis og på at udvikle kursisternes egen praksis. Jeg har fået en god fornemmelse for de løsningsfokuserede ideer og frem for alt lyst til at holde fast i dem og fortsat øve mig…