Maj-Lill Skov

For mig som socialpædagog og familiebehandler igennem de sidste 15-20 år, har det både på det personlige og på det faglig plan været særdeles lærerigt og berigende at tage den etårige uddannelse i Løsningsfokuseret samtale ved Solution. Jeg har i mit arbejde med familier og børn og unge med svære sociale vanskeligheder, allerede fra starten af undervisningsforløbet oplevet et fagligt – og energimæssigt løft, da den teoretiske undervisning og udbud af seminarer, er meget praksis nært og relevant i forhold til virkeligheden og derfor har været af superviserende karakter. Uddannelsen har videre lært mig at få familierne og deres medlemmer til selv at formulere deres bedste ønsker for fremtiden og på den måde også få givet ”ansvaret” tilbage til dem, som jo er også dem, der i sidste ende selv skal sikre den endelige forandringsproces. Som jeg vurderer det, har det endvidere resulteret i en lang bedre holdbarhed i forhold til indsatsen og samtidig også en større gevinst for familien selv og ydermere lettet mit arbejde. Denne ændring har uvilkårligt været med til at løfte hele institutionen både fagligt og i vores trivsel og arbejdsglæde, da vi idag i personalegruppen og i vores arbejde med familierne er langt mere fokuseret på de tilstedeværende ressourcer og løsninger end tidligere