Tine Egebjerg

Jeg har i mange år, i kraft af min uddannelse som talepædagog/logopæd, beskæftiget mig med mennesker, der stammer, stammebehandling og indsamling og formidling af viden til fagfolk om disse emner. 2010 blev et spændende og udbytterigt år for mig både på det faglige og på det personlige plan. Jeg synes at uddannelsen er rigtig godt bygget op. På de 3 indledende og meget intensive introduktionsdage kommer man rundt om metodens grundlæggende principper, hvilket er et vigtigt fundament for undervisningen og de mange foredrag resten af året. Det er en kæmpe fordel at der i undervisning og foredrag veksles mellem teori og praksis. Som deltager er man aktiv lige fra starten. Det kan i begyndelsen være lidt svært, men det forgår i en meget tryg ramme, og der er en fantastisk rar stemning på holdet – og virkningen er fantastisk givende. Jeg har været meget glad for den løbende undervisning og supervision og for de seminarer jeg meldte mig til, som alle både i indhold og form har været meget løsningsfokuserede. Også udvekslingen mellem undervisere og deltagere og deltagerne imellem har været en kæmpe inspiration. Og så har jeg været meget aktiv i min lille netværksgruppe, hvor vi har læst sammen, øvet, vist hinanden klip fra vores samtaler etc. Faktisk mødes jeg, her godt 8 måneder efter vores afsluttende eksamen i januar 2011, stadig med to medstuderende. Vi udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Og så har jeg meldt mig til Solutions nye netværk, der består af færdiguddannede deltagere fra den etårige uddannelse, som mødes 2-3 gange om året og tager forskellige løsningsfokuserede emner op. Jeg er slet ikke i tvivl om, at stammebehandling med fordel kan indledes med løsningsfokuserede samtaler. Det er en kæmpe fordel, at der tidligt i forløbet kommer fokus på klientens håb og ønsker for fremtiden og det giver rigtig god mening, at sætte fokus på undtagelser, styrker og ressourcer. Mine klienter giver udtryk for at de oplever, at det er en meget både respektfuld og meningsfuld måde at blive mødt på. Metoden sætter dem i stand til ret hurtigt at gå fra at føle og tænke en hel masse til rent faktisk at gøre noget, de får tillid til at de godt selv ved, hvad der hjælper, de får en mere positiv vinkel på deres problematik og de bliver mere engagerede i forandringsprocessen end i talepædagogen/logopæden – de tager således meget tidligt i forløbet deres store del af ansvaret for forandringen. For mig har den løsningsfokuserede tilgang kvalificeret både mit faglige arbejde og min relation til mine klienter.