Beskrivelse /

Mange projekter, hvis formål er implementering af en ny evidensbaseret praksis, lykkes ikke. En af de væsentligste grunde hertil er, at implementeringen ofte kun beror på undervisning af medarbejderne og i mindre grad på reorganisering af arbejdet og udviklingen af en ny kultur, som er nødvendig for at skabe rum og plads til de nye idéer i organisationen.

Dette kursus giver dig redskaber til dit arbejde med implementeringsledelse, så du står stærkere i forhold til at nå målet med dit projekt. Derudover bliver du introduceret til de faldgruber, som implementeringsprojekter typisk ender i.

Implementering af en ny praksis kræver, at du som leder medvirker aktivt, er deltagende, udviser vedholdenhed og sørger for en dialogisk proces med dine medarbejdere. Forskning viser, at implementering af nye evidensbaserede metoder har større succesrate, når der også er fokus på organisationen og ikke alene på metoden og på udvikling af praktiker-erfaring. Derudover skal undervisningen foregå på arbejdspladsen og involvere øvelser, feedback og handleanvisninger. Og sidst men ikke mindst bør implementeringen styres af en projektgruppe bestående af dig som leder og de involverede medarbejdere.

Kurset har fokus på, at processen bliver organiseret som en evolution frem for en revolution, så de nye idéer bliver bygget oven på organisationens eksisterende praksis. Du får redskaber til at organisere projektet som en refleksiv og dialogisk proces, så den nye praksis vokser frem i et samarbejde mellem dig som leder, dine medarbejdere og organisationens brugere i et forum, hvor feedback og løbende evaluering er i fokus, herunder ideer til hvordan du

·       holder fokus på såvel organisation, metode og udvikling af praktiker-erfaringer

·       sammensætter styregruppen og skaber rammerne for arbejdet i gruppen

·       opretholder effektiviteten i organisationen samtidig med implementering af ny praksis

·       organiserer projektet som en samskabende proces med fokus på refleksion og dialog

·       undgår faldgruber, som implementeringsprojekter typisk ender i

Du vil tillige få redskaber til, hvordan du:

·       formidler forståelse for den ny praksis og motiverer medarbejderne til forandringen samt skaber et opmuntrende og anerkendende miljø

·       inviterer dine medarbejdere til at drøfte vanskeligheder, som de oplever i arbejdet med metoden

·       anvender øvelser, feedback og handleanvisninger i implementeringen under hensyntagen til organisationens værdier og mission

·       håndterer udfordringer og tilbageholdenhed i forhold til implementering af nye metoder, herunder hvordan du identificerer barrierer og genererer løsninger på disse barrierer

Kurset består af tre dage. De to første dage er sammenhængende og giver dig viden om, redskaber til og øvelser i implementering af nye metoder samt mulighed for at arbejde med og omsætte idéer til dit eget implementeringsprojekt. Den tredje dag – cirka tre uger senere – er en opfølgende undervisningsgang, hvor der er tid til refleksion og feedback på dit arbejde med principperne for implementeringsledelse – hvilket du netop får til opgave at beskæftige dig med i egen organisation i den mellemliggende periode. Det er en fordel, hvis du inviterer dine medarbejdere med på kurset.

Henrik Vesterhauge-Petersen, løsningsfokuseret underviser og supervisor hos Solution, har 15 års erfaring med ledelse af en privat organisation for unge med psykosociale vanskeligheder. Derudover har Henrik Vesterhauge-Petersen mere end 20 års erfaring med undervisning af ledere og medarbejdere i den løsningsfokuserede praksis, Signs of Safety og Feedback Informed Treatment, ved en bred kreds af institutioner og forvaltninger på det sociale område. Henrik Vesterhauge-Petersen er certificeret underviser i Feedback Informed Treatment og Signs of Safety, samt medforfatter til bogen “Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier” (2013). Sted:

København eller virtuelt d. 26. – 27.10. set d. 8.12.23

Pris kr. 6000,- + moms

IMPLEMENTERINGS-LEDELSE KURSUS MED HENRIK VESTERHAUGE-PETERSEN

kr.5,000.00

-
+