Beskrivelse /

Signs of Safety er en innovativ, ressourcebaseret tilgang til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Tilgangens hovedformål er at skabe sikkerhed for barnet, og dette perspektiv er til enhver tid omdrejningspunktet for den professionelles arbejde. I Signs of Safety-tilgangen er der endnu et hovedfokus, nemlig på spørgsmålet ’Hvordan kan den professionelle opbygge et samarbejde og udvikle et partnerskab med forældre og børn i situationer, hvor der er mistanke om eller dokumentation for, at der har fundet overgreb eller omsorgssvigt sted, og samtidig med, at der arbejdes med håndtering af risikofaktorerne?’ Det er et af Signs of Safety-tilgangens overordnede mål at søge at skabe samarbejde og partnerskab med familien om de nødvendige forandringer.

 

Signs of Safety er samtidig et konkret metodisk redskab, som kan anvendes af professionelle til at foretage risikovurderinger i børnesager ved at undersøge såvel risikofaktorer som beskyttelsesfaktorer, og på dette grundlag vurdere, hvordan disse forhold påvirker barnet.

 

Signs of Safety kan anvendes fra sagen startes op, til den afsluttes, og kan anvendes af de professionelle i alle faserne af arbejdet med sagen. Dette gælder uanset, om de arbejder med myndighedsudøvelse eller behandling, eller for eksempel på et hospital eller som boligrådgiver. Signs of Safety er en tilgang til arbejdet, som samtidig rummer en række konkrete redskaber til at få et overblik i komplekse sager, og til at foretage en kvalificeret risikovurdering, og endeligt til at fremme samarbejdet imellem de professionelle og familien og imellem de professionelle.

 

Bogen henvender sig således til en bred kreds af professionelle, som arbejder med udsatte børn og deres familier – først og fremmest sagsbehandlere og familierådgivere i socialforvaltningen og deres ledelse, men også andre professionelle, som er involveret i barnets liv, hvad enten det er sundhedsplejersken, AKT-læreren, skolesocialrådgiveren, pædagogen i døgninstitution, plejefamilien….

af Andrew Turnell, Mette Vesterhauge-Petersen og Henrik Vesterhauge-Petersen

Hans Reitzels Forlag 2013

Som den hidtil eneste organisation i Danmark er Solution, af tilgangens udvikler, Andrew Turnell,  certificeret til undervisning i Signs of Safety.

Foruden deltagelse i Solutions egne åbne og interne kurser, kan undervisning i tilgangen rekvireres af kommuner ved Seminarer.dk.

Disse kurser afholdes, i forbindelse med kurser i inddragende netværksmøder og valg af indsats, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

SIGNS OF SAFETY – LØSNINGSFOKUSERET ARBEJDE MED UDSATTE BØRN OG DERES FAMILIER Turnell & Vesterhauge-Petersen

kr.256.00

-
+