Beskrivelse /

Et 2 dages ”recovery retreat” med primært fokus på dit velbefindende og på, hvad der nærer dig i dit liv og i dit arbejde. Hvad enten du er terapeut, behandler, rådgiver eller beskriver din rolle som noget andet, så vil du sikkert være enig i, at du er ”professionel håb-giver”: Du ønsker, at dine klienter forlader samarbejdet med et større håb om sine muligheder og en større tro på at kunne håndtere sin situation, end da I startede samarbejdet. I denne rolle som ”det vikarierende håb” er det vigtigt, at du løbende arbejder på at bevare dit eget håb i dit arbejde; håb for den enkelte klients muligheder, ligesom det er vigtigt, at du tager vare på dig selv og organiserer dit liv og dit arbejde på en meningsfuld og tilfredsstillende måde.

Kurset vil give dig en række redskaber, som er til hjælp til varetagelse af omsorgen for dig selv, ligesom de håbgivende ideer og tilgange kan videregives til dine klienter, når det er sværest, og de er tæt på at give op.

Kurset vil således give dig:

·       Et skærpet fokus på hvad der motiverer og driver dig i dit arbejde

·       Opmærksomhed på hvad der nærer dig, og hvordan du tager vare på dig selv i dit liv uden for arbejdet

·       Ideer til udvikling af håb, når samarbejdet med klienten er sværest

·       Løsningsfokuserede tilgange til håndtering af modgang og kriser

·       Håndteringsstrategier, både dem, som du udvikler sammen med klienten og ideer fra den løsningsfokuserede praksis, hypnosetraditionen, Recovery, meditation og Autogenic Training.

·       Små Milton Ericsson-baserede øvelser, som du på en enkel måde kan integrere i dagligdagen og som bidrager til ro og nærvær – øvelser som du let kan videregive til dine klienter.

Kursusindholdet vil veksle mellem oplæg og øvelser, hvor du arbejder med ideerne i forhold til din egen håndtering af dit liv og dit arbejde, ligesom du vil blive præsenteret for en række måder at organisere recovery-understøttende gruppesamtaler, herunder SOLUTION’s kursus Recovery-Plan.

Underviser: Henrik Vesterhauge-Petersen, Solution

Sted: København  den 30.11. – 1.12.24

VEJE TIL VELBEFINDENDE – RECOVERYKURSUS MED Henrik Vesterhauge-Petersen

kr.3,000.00

-
+