Beskrivelse /

Et redskab til at informere og involvere børn i sager med vold og overgreb.

Ord og Billede-tilgangen er en konkret tilgang til at give børn og unge en alderssvarende og klar information om der er sket i familien og som er grunden til barnets anbringelse eller andre foranstaltninger som er iværksat.

Ord og billede-dokumentet anvendes til at inddrage barnet i planlægning og beslutninger som træffes, hvad enten barnet er anbragt eller forbliver i hjemmet.

På DVD´en beskriver Andrew Turnell hvordan de voksne, familien og de professionelle, kan forberede en Ord og Billede forklaring til barnet og hvordan dette involveres i det videre arbejde med forklaringen. Endvidere præsenteres eksempler på cases fra arbejdet med sexuelle overgreb og med baby udsat for overgreb og svigt.

Videoen er på engelsk og kan afspilles med danske, svenske, tyske og engelske undertekster.

Læs her om Solutions næste kursus i Signs of Safety.

Som den hidtil eneste organisation i Danmark er Solution, af tilgangens udvikler, Andrew Turnell,  certificeret til undervisning i Signs of Safety.

Foruden deltagelse i Solutions egne åbne og interne kurser, kan undervisning i tilgangen rekvireres af kommuner ved Seminarer.dk.

Disse kurser afholdes, i forbindelse med kurser i inddragende netværksmøder og valg af indsats, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

 

WORDS AND PICTURES DVD Andrew Turnell

kr.450.00

-
+