LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

EN ENGAGERENDE OG RESSOURCEORIENTERET PRAKSIS

Løsningsfokuseret samtale er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang til at hjælpe mennesker med at skabe forandringer i deres liv. Tilgangen er udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg fra Brief Family Therapy Center i Wisconsin, USA. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes ressourcer, selvstændigt formulerede mål og evne til at udvikle egne, unikke løsninger i samtalens fokus. Baseret på på korttidsterapeutisk praksis, er løsningsfokuserede samtaler en tidseffektiv til gang til at hjælpe klienten med at undersøge hvordan hun / han ønsker sit liv anderledes samt til at identificere hvilke færdigheder og ressourcer klienten har, som vil være til hjælp til at skabe denne forandring. Formålet er at spille en så forbigående rolle i klientens liv som muligt, at gøre det nødvendige og ikke mere.

I ARBEJDET MED MED BØRN , VOKSNE OG FAMILIER

Den løsningsfokuserede tilgang er velegnet til arbejde med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor komplekse problemer vanskeliggør retning og udvikling i samarbejdet og i arbejdet med henviste klienter, som ikke ser en mening med samarbejdet. Løsningsfokuseret samtale er udviklet inden for rammerne af korttidsterapi med familier. I kraft af sin fleksibilitet er metoden siden blevet implementeret inden for en lang række områder som f.eks. socialt arbejde og sundhedsarbejde, arbejde med udsatte børn, unge og deres familier, børne- og voksenpsykiatri, misbrugsbehandling, personlig udvikling, undervisning, organisations- og lederudvikling m.m. Foruden at give dig nogle konkrete redskaber til udvikling af at konstruktivt og respektfuldt samarbejde med dine klienter, er metoden en tilgang til at udvikle et meningsfuldt og engagerende samarbejde med dine kolleger og samarbejdspartnere. Den løsningsfokuserede samtale danner grundlag for Signs of Safety tilgangen, som kombinerer myndighedsarbejde med en terapeutisk praksis – læs mere om Signs of Safety her.

Læs her om vores næste uddannelseshold i løsningsfokuseret samtale, som  gennemføres i samarbejde med ALFAREHAB .