MOD EN PRAKSISBASERET EVIDENS
3 years ago

MOD EN PRAKSISBASERET EVIDENS

Praksis går altid forud for teori

Steve de Shazer og Insoo Kim Berg udviklede den løsningsfokuseret korttidsterapi, og de var mange år undervisere på vores 1-årige uddannelse. De har dannet grundlaget for vores viden og praksis.

Når Steve blev spurgt, ”Hvilke teorier er den løsningsfokuserede tilgang baseret på”, ville han typisk svare: ”Den løsningsfokuserede tilgang er baseret på praksis, ikke på teori”.

Tilgangen blev udviklet gennem teamets observationer af, hvad der så ud til at fungere i samarbejdet med deres klienter ved Brief Family Therapy Center i Wisconsin. Steve var meget forskningsinteresseret, og han og hans kolleger kunne f.eks. 10 gange gense de første 10 minutter af 10 førstesamtaler med familier med henblik på at observere, hvad der kunne hjælpe en samtale godt fra start.

I beskrivelsen af teamets praksis sagde Steve med stor ydmyghed, at ideerne er udviklet baseret på, hvad der så ud til at fungere for dem på dette tidspunkt og med de familier, som de samarbejdede med. Steve fremhævede, at han ikke vidste, om det ville fungere for andre og i andre kontekster.

Ideerne har efterfølgende vist sig at være langtidsholdbare og anvendelige i en lang række kontekster, men Steves vedholdenhed i forhold til at lade praksis gå forud for teori er mere relevant end nogensinde. Samtidig med et stort evidensbaseret fokus på match imellem metode og klientens diagnose, så peger forskningen på, at dette ikke er muligt: Intet redskab kan forudsige, hvilken tilgang, der vil være den rette i forhold den klient, som sidder over for mig i dag, ligesom ingen metode har større effekt i forhold til en given diagnose end andre. Det er således helt afgørende at bede klienten evaluere, om samarbejdet er til hjælp allerede fra den anden samtale, samt løbende at tilpasse samarbejdet, baseret på klientens oplevelse og vurdering.

Denne praksis har den løsningsfokuserede tilgang til fælles med Feedback Informed Treatment (FIT), hvis data peger på, at behandlere som modtager løbende feedback fra deres klienter i forhold til effekt og samarbejde, og som anvender denne feedback til udvikling af samarbejdet med klienten, har 2,5 gange bedre resultater (effekt) med deres arbejde.

Keep it secret

Da vi første gang, i 1999, inviterede Steve de Shazer til Danmark, som en del af vores første 1-årige uddannelsesforløb, var ”keep it secret” hans anbefaling, hvis kursister spurgte, hvordan de skulle håndtere kollegers skepsis i forhold til den løsningsfokuserede praksis. Den løsningsfokuserede samtalepraksis var på det tidspunkt et så radikalt opgør med traditionel, naturvidenskabelig problemløsning, at mange blev provokeret af tænkningen. Siden er den løsningsfokuserede tilgang vokset til at blive en af de mest anvendte terapeutiske praksisser. I Solution har vi gennem mere end 20 år haft glæden af at undervise og supervisere mere end 10.000 deltagere fra så forskellige kontekster som familiebehandling, rusmiddelbehandling, socialpsykiatri, arbejdet med ledige, sundhedsarbejde, pædagogisk arbejde, myndighedsarbejde med udsatte børn og unge, børneovervægt, rygestop, psykiatri, hjemløse, opholdssteder for børn og unge, ledelse og organisationsudvikling etc.

Det er dog ingen hemmelighed, at vores 1-årige uddannelse på 24. år starter i januar 2023 – læs mere her.

Henrik administrator
953 eye